Sau thời gian dài chờ đợi, ứng dụng TizzRemote(TM) dành cho iPhone đã được đăng ký trên quầy ứng dụng của Apple.
Có thể tìm trên appstore bằng từ "TizzRemote", tải về và có thể dùng ngay.
TizzRemote tích hợp điều khiển, chuột và bàn phím. 
Do đó, người dùng có thể điều khiển hoàn toàn Tizzbird qua iphone.

Chú ý: Phần mềm TizzBird thế hệ 2 sẽ được phát hành trong nay mai...

Comments are closed.