Phiên bản 1.05 (Ngày 18/7/2012): Tải chương trình TizzNFS 1.05 SETUP tại đây 
Bản này sửa lỗi ReadDir() có trong Rev 1.0.4  

Comments are closed.