Firmware 1.86 được phát hành cho các model TizzBird F10/ F11/ F20/ F30. Phiên bản này cũng được tải trực tuyến ở khu vực BETA. Để tải bản beta, nhấn phím “12341234” trên remote khi đang ở mục “Cài đặt ==> Hệ thống (Settings Browser ==> System)”. Rồi chọn "Cập nhật firmware".

Phiên bản 1.86 được coi như là bản beta trước khi phát hành chính thức bản 2.0. Vui lòng tải tài liệu Tizzbird Season 2 Software để xem các điểm khác biệt.

Phiên bản này cũng bổ sung GMS (Google Market Service). Người dùng có thể kết nối với Google Market Place ở phiên bản này.

Nếu không thể cập nhật trực tiếp firmware (OTA), vui lòng tải về tại đây: 
TizzBird F10
TizzBird  F20
TizzBird  F30 


[Changes at 1.86.120629 ]
1. Changes in SYSTEM / MEDIA PLAYBACK


1) Fixes external subtitle problem of BD.
2) Fixes TViX.jpg not-showing problem.
3) Fixes some internal start-up problem of MKV files.

2. Changes in the USER INTERFACE

1) Fixes wrong designation of PHOTO and MOVIE browser icons.
2) Adds text at the bottom of each icon at Android icons à At the bottom of each icon, not center.


Comments are closed.