Frimware ver. 2.10.121103 đã phát hành. Firmware này dành cho model TizzBird F10/ F11/ F20/ F30. Frimware này hỗ trợ việc up lại firmware trong truowngf hợp upgrade bình thường không thành công. Phiên bản này sẵn sàng để tải về qua OTA & FTP. 

Thông tin chi tiết trong mục DOWNLOAD.
[Changes_at_2.10.121103] 
1. Changes in SYSTEM / MEDIA PLAYBACK 

1) Supports RECOVERY mode just like smart phone in case of device is unbootable. (Please refer to the document at the SMARTSHEET). 

2) The composite output will change to PAL or NTSC accordingly with country setup. 

3) Fixes movie scraping problem of “Scrape All and Scrape Smart”. 

4) Fixes music advanced scraping problem. 

5) Changes “Advanced Scraping” option at movie browser. 
- “Scraping All” means it will scrape all movies with folder names & file names at current folder. 

- “Scraping Smart” means it will scrape not-scraped movies with folder names & file names at current folder. 
6) Fixes manual configuration problem of NFS. 

2. Changes in the USER INTERFACE 

1) Fixes mouse click problem of music browser. 
- Double click to playback the selected music.
 
 
Phiên bản 1.05 (Ngày 18/7/2012): Tải chương trình TizzNFS 1.05 SETUP tại đây 
Bản này sửa lỗi ReadDir() có trong Rev 1.0.4  
 
 
Firmware 2.00.120713 được phát hành cho các model TizzBird F10/ F11/ F20/ F30 . Đây là phiên bản 2.0 chính thức đầu tiên của TizzBird. Chúng tôi xác nhận chức năng DMR (Digital Media Renderer) hoạt động rất tốt ở phiên bản này. Bạn có thể gửi nội dung từ smart phone đến TizzBird một cách thoải mái để phát lại trên màn hình TV lớn. Bản này có thể cập nhật trực tuyến (OTA).
Vui lòng tải tài liệu Tizzbird Season 2 Software để xem các điểm khác biệt. .
Phiên bản này cũng bổ sung GMS (Google Market Service) trực tuyến như trước đây (bấm theo sơ đồ "900912").

Nếu không thể cập nhật trực tiếp firmware (OTA), vui lòng tải về tại đây: 
TizzBird F10
TizzBird  F20
TizzBird  F30  

 [Các đặc điểm cơ bản của TizzBird]
 • 1Ghz Cortex-A8 CPU / 256KB Cache/ 512MB RAM/ 2GB NAND (F11, F20 model)
 • 1Ghz ARM CPU / 512MB RAM/ 2GB NAND (F10, F30 model)
 • Android Rev 2.3 Gingerbread OS
 • Đầu phát HD thông minh thuần Android đầu tiên trên thế giới hỗ trợ phát lại đầy đủ định dạng media, bao gồm cả đĩa Buleray, DVD.
 • Hỗ trợ 3D MKV (SBS và TNB) với việc tự động chuyển chế độ 3D, phụ đề text & menus trong chế độ 3D.
 • Hoạt động hoàn toàn trên hệ điều hành  Android – (Không phải  chuyển đổi giữa 2 hệ điều hành như các sản phẩm khác).
 • Hoạt động trên cơ sở dữ liệu của Android (Android data-base), kể cả với ổ đĩa cứng có dung lượng lớn.
 • Giao diện với người dùng 3D user interface based on OPEN-GL & Android database.
 • Khởi động nhanh từ trạng thái chờ (stand-by).
 • Tiêu thụ điện năng cực thấp, chỉ 0.4W, Gần bằng 0 ở trạng thái chờ (stand-by)
 • Hỗ trợ mouse, keyboard, remote.
 • Tích hợp tính năng lấy thông tin của phim, nhạc từ mạng internet. Không cần đến PC để tạo cover-art.
 • Hỗ trợ game 3D Android và nhiều ứng dụng.
 • Cổng mạng Gigabit Ethernet, 802.11n Wi-Fi, USB 3.0. (F30)
 • Thiết kế  KHÔNG QUẠT, KHÔNG BẮT VÍT: Không gây ồn khi hoạt động và dễ dùng (easy-of-use).
 • Hỗ trợ ổ cứng dung lượng 3TB HDD. (Ổ 3TB cần format theo định dạng GPT (GUID Partition Table).
 • Hỗ trợ giao thức mạng: NFS/ Samba automatic browsing & multiple network drives.
 • Phần mềm tiện ích TizzNFS dùng để chia sẻ mạng theo giao thức NFS.
 • Phần mềm tiện ích TizzRemote™ cho phép dùng smart phone (iPhone, Android phone) thay thế cho điều khiển, mouse, keyboard...
 • Tùy chọn giao diện khi khởi động (Giao diện Android hoặc kiểu TizzBird)
 • Cài đặt sẵn quầy ứng dụng “1 Mobile”.
 • Có thể hoàn toàn dùng chuột để điều khiển.
 • Thiết lập các cách duyệt poster và các chi tiết của poster. 

[Những thay đổi ở phiên bản 2.00.120713]

1. Changes in SYSTEM / MEDIA PLAYBACK

1) All the season 2 software features are included (Rev 1.82 – Rev 1.86)
2) Adds DMR (Digital Media Renderer) at DLNA function.
3) Fixes SAMBA log-in problem on NAS including D-Link model.

2. Changes in the USER INTERFACE

1) Adds the “Time-zone and Weather location” step on initial setup wizard.
2) Adds automatic acquisition of time-zone and weather location thru Internet.
 •  You don’t have to manually enter the time-zone & weather location.
 •  TizzBird will determine those location information based on IP address.
3) Fixes the clicking problem of last column of movie poster.
4) Adds French, German, Italian, Vietnamese and Chinese updated string table.
5) Fixes the screen saver problem on photo slide show.
 
 
Firmware 1.86 được phát hành cho các model TizzBird F10/ F11/ F20/ F30. Phiên bản này cũng được tải trực tuyến ở khu vực BETA. Để tải bản beta, nhấn phím “12341234” trên remote khi đang ở mục “Cài đặt ==> Hệ thống (Settings Browser ==> System)”. Rồi chọn "Cập nhật firmware".

Phiên bản 1.86 được coi như là bản beta trước khi phát hành chính thức bản 2.0. Vui lòng tải tài liệu Tizzbird Season 2 Software để xem các điểm khác biệt.

Phiên bản này cũng bổ sung GMS (Google Market Service). Người dùng có thể kết nối với Google Market Place ở phiên bản này.

Nếu không thể cập nhật trực tiếp firmware (OTA), vui lòng tải về tại đây: 
TizzBird F10
TizzBird  F20
TizzBird  F30 


[Changes at 1.86.120629 ]
1. Changes in SYSTEM / MEDIA PLAYBACK


1) Fixes external subtitle problem of BD.
2) Fixes TViX.jpg not-showing problem.
3) Fixes some internal start-up problem of MKV files.

2. Changes in the USER INTERFACE

1) Fixes wrong designation of PHOTO and MOVIE browser icons.
2) Adds text at the bottom of each icon at Android icons à At the bottom of each icon, not center.

 
 
Firmware 1.82 được phát hành cho các model TizzBird F10/ F11/ F20/ F30. Phiên bản này cũng được tải trực tuyến ở khu vực BETA. Để tải bản beta, nhấn phím “12341234” trên remote khi đang ở mục “Cài đặt ==> Hệ thống (Settings Browser ==> System)”. Rồi chọn "Cập nhật firmware".

Phiên bản chính thức sẽ phát hành vào cuối tháng 6/2012. Phiên bản 1.82 được coi như là bản beta đầu tiên trước khi phát hành chính thức bản 2.0. Vui lòng tải tài liệu Tizzbird Season2 Software để xem các điểm khác biệt.

Phiên bản này cũng bổ sung GMS (Google Market Service). Người dùng có thể kết nối với Google Market Place ở phiên bản này.

Nếu không thể cập nhật trực tiếp firmware (OTA), vui lòng tải về tại đây:

F30: https://dl.dropbox.com/u/16800810/TizzBird_firmware/F30/TizzBird_F3x_update_GMS_V1_82_12061915.tzbird

F20: https://dl.dropbox.com/u/16800810/TizzBird_firmware/F20/TizzBird_F20_update_GMS_V1_82_12061916.tzbird

F10: https://dl.dropbox.com/u/16800810/TizzBird_firmware/F10/TizzBird_F10_update_GMS_V1_82_12061917.tzbird

 [Features of TizzBird]

- 1Ghz Cortex-A8 CPU / 256KB Cache/ 512MB RAM/ 2GB NAND à F11, F20 model
- 1Ghz ARM CPU / 512MB memory/ 2GB NAND à F10, F30 model
- Android Rev 2.3 Gingerbread OS
- World 1st serious smart media player including BD/DVD navigation.
- Supports 3D MKV with automatic switching, text subtitle & menus natively.
Genuine Android – no DUAL OS, no switching, no tricks.
- Supports Android DATA-BASE on large HDD.
- 3D UI based on OPEN-GL.
- Booting time < 3 seconds (from stand-by).
- Consumes only 0.4W or so at stand-by mode.
- Supports mouse/ keyboard/ remote.
- Automatic scraper poster/ synopsis/ album-art builder. No need to use PC.
- Supports 3D Android game and many applications.
- Gigabit Ethernet, 802.11n Wi-Fi, USB 3.0 device (F30).
- FANLESS, SCREW-LESS design for silent operation and easy-of-use.
- Supports 3TB HDD without any problem.
- Supports NFS/ Samba automatic browsing & multiple network drives.
- Supports superb TizzNFS software for network sharing by NFS.
- Supports TizzRemote™ which let you use your smart phone as an ultimate input device.
Dual Launcher (one is Android style and the other is classical style)
Bundle “1 Mobile” market as a default market application.
Full mouse control over all the area.
Configurable layout of each browser and item shape. 

[Changes at 1.82.120619]

1. Changes in SYSTEM / MEDIA PLAYBACK

1) Supports dual launchers. (Android + Classical)
2) Full mouse driven for each browser.
3) Default “1 Mobile Market” for default market app. à Over 200,000 APPs.
4) Speeds up the NAS access at movie browser by optimizing folder navigation.
5) For other details à Please see the Tizzbird Seaon2 Softwaredocument.


2. Changes in the USER INTERFACE

1) Supports 5 step intuitive SETUP WIZARD at 1st booting up.
2) Supports LAYOUT and SHAPE changes at MOVIE/ MUSIC/ PHOTO browser.
3) Revises WEATHER, CONTROL and STATUS bars as WIDGETs for Android Launcher.
4) For other details à Please see the Tizzbird Season2 Software document. 
Picture
Điều chỉnh cách trình bầy poster
Picture
Poster 8 x 3
Picture
Có thể điều chỉnh các tham số cho đường viền poster
Picture
Poster 6 x 2
 
 
Hãng ValuePlus đang chuẩn bị ra mắt giao diện thế hệ mới của firmware 2.xx vào tháng 6/2012, với độ tùy biến giao diện cao để tiện cho việc truy nhập các ứng dụng được nhanh chóng và tiện lợi hơn. Tuy nhiên, việc chuyển đổi giao diện cũ và giao diện mới do người dùng có thể chủ động chọn lựa...
Với giao diện mới, có thể dùng mouse để điều khiển được các tác vụ...
 
 
Sau thời gian dài chờ đợi, ứng dụng TizzRemote(TM) dành cho iPhone đã được đăng ký trên quầy ứng dụng của Apple.
Có thể tìm trên appstore bằng từ "TizzRemote", tải về và có thể dùng ngay.
TizzRemote tích hợp điều khiển, chuột và bàn phím. 
Do đó, người dùng có thể điều khiển hoàn toàn Tizzbird qua iphone.

Chú ý: Phần mềm TizzBird thế hệ 2 sẽ được phát hành trong nay mai...
 
 
Ngày hôm nay, phát hành chính thức firmware 1.27 cho TizzBird F10/ F20/ F30. Phiên bản này chỉnh sửa lỗi về độ ổn định của mạng có dây & hoàn thiện kết nối máy chủ mạng. Chi tiết xem tại trang Download.
 
 
Giới thiệu chung
HD Hà Nội từ đầu năm đã triển khai tính năng xem phim HD trực tuyến trên server của mình thông qua các thiết bị chạy Android và iOS. Hiện HD Hà Nội đang phát triển ứng dụng để có thể truy cập trực tiếp kho phim online của mình thông qua các đầu phát HD chạy android như Tizzbird F10, F20, F30,... Ứng dụng vẫn đang trong giai đoạn phát triển nên chúng tôi rất mong mọi người dùng thử và có thể đóng góp ý kiến để chất lượng phần mềm ngày càng được cải thiện hơn. HD Hà Nội xin chân thành cảm ơn. Download (Size: ~1MB) http://hdhanoi.com/mobile/HDHanoi.apk
Changes Log

Version 1.06 (08/05/2012)
- Sửa lỗi play phim nhiều tập
- Lưu thông tin user để lần sau ko cần nhập lại
- Sửa phần Search (1s sau khi điền chữ cái cuối cùng sẽ tự động search)
- Tự động update khi có phiên bản mớiTo do list
- Áp dụng giao diện vào ứng dụng (hiện tại mới chỉ là khung thô)
- Bổ sung các phim hot ở trang chính
- Thêm giao diện dạng poster view
- Thêm phần báo lỗi ở từng phim
- Chỉnh sửa lại phần "Phim yêu thích"
- Sửa các lỗi còn tồn tại
- Hiện tại phần mềm chạy tốt với các đầu android thuần túy (Tizzbird), sẽ nghiên cứu để chạy được trên các đầu android có phần media player riêng và android riêng.

Hướng dẫn sử dụng
- Tạo tài khoản miễn phí, đăng nhập, chọn phim và xem
- Để tua phim: trong khi xem, ấn nút menu trên điều khiển, sau đó dùng các nút mũi tên để di chuyển thanh trượt, hoặc có thể ấn vào nút >> để nhảy 30s.Mọi thông báo lỗi hoặc các câu hỏi khác liên quan đến việc sử dụng phần mềm mọi người post luôn vào topic này giúp mình nhé. Thông báo lỗi xin bao gồm các thông tin sau:
- Thiết bị đang sử dụng
- Phim bị lỗi
- Các thông tin khác, càng chi tiết càng tốt

Xin cám ơn! 


Nguồn: HDHanoi.
 
 
[Changes at 1.26]
1. Changes in SYSTEM / MEDIA PLAYBACK
Changes default mode from DATABASE to DEVICE mode to accelerate initial browsing.
2. Changes in the USER INTERFACE
Changes default screen size by -5 considering OVERSCAN of most TVs.

Chi tiết tại đây.